رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

جابجایی اشخاص مهم
پنجشنبه 9 شهريور 1396
هلی کوپتر مستقر در شهرستان همدان وزیر محترم یهداشت وهیات همراه را بمنظور بازدید از شهرستان نهاوند ،به مقصد انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات شرکت خدمات هلی کوپتری نوبد