رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی خرم آباد
شنبه 4 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در خرم آباد چهارنفر مجروح تصادفی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات