رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی زنجان
جمعه 3 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقردر منطقه ،دو نفر قطع عضو در زنجان را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات