رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی همدان
جمعه 3 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقردر منطقه ،یک نفر مجروح تصادفی در کبودر آهنگ همدان را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات