رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی کرج
پنجشنبه 2 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در کرج یک نفر مجروح تصادفی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات