رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی یزد
پنجشنبه 2 شهريور 1396
در عملیات امداد هوایی بالگرد میل مستقر در پزد سه نفر مجروح تصادفی را به بیمارستان انتقال داد.
منبع خبر: معاونت عملیات