رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

اولین دوره آموزش عملی اطفا حریق fire figting با بالگرد mi 17
شنبه 3 تير 1396
اولین دوره آموزش عملی اطفا حریق fire figting با بالگرد mi 17برای خلبانان و مهندسین پرواز شرکت هلی کوپتری نوید با حضور نماینده محترم سازمان هواپیمایی کشوری در ساحل خزر آباد با موفقیت انجام گردید مد آموزش
navid

navid

منبع خبر: مدیریت آموزش شرکت خدمات هلی کوپتری نوید