رسانه

تازه‌ها و اخبار شرکت

امداد هوایی 10 تير 1396
امداد هوایی
امداد هوایی
اطفا حریق 10 تير 1396
اطفا حریق
اطلاع رسانی
جابجایی اشخاص مهم 10 تير 1396
جابجایی اشخاص مهم
جابجایی اشخاص مهم
  اولین دوره آموزش عملی اطفا حریق fire figting  با بالگرد mi 17 3 تير 1396
اولین دوره آموزش عملی اطفا حریق fire figting با بالگرد mi 17
آموزشی
دومین دوره اموزش تئوری fire fighting  sling 26 ارديبهشت 1396
دومین دوره اموزش تئوری fire fighting sling
شرکت خدمات هلی کوپتری نوید
اعزام خلبانان BELL 412 به دوره سیمولاتور 26 ارديبهشت 1396
اعزام خلبانان BELL 412 به دوره سیمولاتور
شرکت خدمات هلی کوپتری نوید
دوره اول اطفاء حریق بالگرد میل ۱۷۱ 6 ارديبهشت 1396
دوره اول اطفاء حریق بالگرد میل ۱۷۱
آموزشی
سیل تبریز و ارومیه 2 ارديبهشت 1396
سیل تبریز و ارومیه
امداد رسانی